Význam budhizmu v sučasnosti

Budhizmus je rozšírený takmer po celom svete a má svoje strediská vo väčšine európskych krajín a v USA. Budhisti dnes živo diskutujú o svojej budúcnosti. Niektorí z nich tvrdia, že by mali žiť v ústraní, lebo vystupovanie na verejnosti protirečí "strednej ceste". Iní si myslia, že učenie je návodom, ako pretvoriť spoločnosť k lepšiemu.

Príťažlivosť budhizmu pre modernú priemyselnú spoločnosť môže byť v tom, že zdôrazňuje jednotlivca, nevyužíva ani nezneužíva človeka a má introvertnú filozofiu.
Budhista by povedal, že ľudia inklinujú k budhizmu, lebo robili dobré skutky vo svojom predchádzajúcom živote.