Učenie budhizmu

Budhistické učenie (dharma) je veľmi výrazné, lebo Budha učil, že nič nie je stále, všetko jestvuje iba v ustavičnej zmene. Rodina, priatelia, majetok, dokonca i moje vlastné myslenie a telo - teda všetko. Čo pokladám za svoje, podlieha zmene a speje k zániku.
človek je citovo a myšlienkovo na všeličo viazaný a keď o to príde, napr. mu dakto zomrie je nešťastný a trpí. Podľa Budhu nie sú uspokojivé ani chvíle šťastia, lebo nemajú trváci charakter. Budha učil, že nestálosť je stálym sprievodným javom života a človek môže byť šťastný jedine vtedy, ak preňho prestanú jestvovať také väzby, ako "môj" alebo "môj vlastný". Učil, že človek sa môže všetkého vzdať iba prostredníctvom meditácie.

Budhizmus prevzal od hinduizmu učenie o večnom cykle života a smrti (samsára) a učenie o odplate za svoje skutky (karma).