Štyri vznešené pravdy

Budhisti veria, že Gautamovo učenie možno vyjadriť štyrmi vznešenými pravdami:

l. Celý život je utrpenie.
2. Utrpenie zapríčiňuje túžba po pominuteľných veciach.
3. Utrpenie pominie, keď' pominie túžba.
4. Jestvuje "cesta", ktorá odstraňuje utrpenie.

Každý smer budhizmu chápe túto "cestu" po svojom. Budhisti "Čistej krajiny" sa spoliehajú na Amida, ktorý im pomôže.

Budhisti smeru zen sa spoliehajú na meditáciu.
Théravádski budhisti si vypracovali 8 pravidiel, tzv. Osemdielnu vznešenú cestu. Je to:

1. dokonalé pochopenie alebo poznanie,
2. dokonalý postoj alebo rozhodnutie,
3. dokonalá reč,
4. dokonalé konanie,
5. dokonalé zamestnanie alebo žitie,
6. dokonalé úsilie,
7. dokonalé rozvažovanie,
8. dokonalé sústredenie alebo meditácia.

Niektorí budhisti sa nazdávajú, že tieto "dokonalosti" možno získať iba dlhou meditáciou a prísnym mravným životom. Iní si myslia, že Budha pomôže tým, ktorí ho požiadajú o pomoc, prípadne, že tieto dokonalosti sú vrodené nám všetkým.